Sava Anicin19740528-XXXX (45 år)

Lucas Robert Bertil Jönsson Zoné20000418-XXXX (19 år)
Fajansvägen 112238 40 OxieFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats