Jonas Micael Berglund19650709-XXXX (54 år)
Genesmon 227892 43 DomsjöFler på samma adress

Maria Gunilla Bäcklund19660426-XXXX (53 år)
070-640 57 32 Genesmon 227892 43 DomsjöFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats