Helge Holst Lindorff19350414-XXXX (84 år)

Lillie Birgitta Lindblad19450418-XXXX (74 år)
070-845 41 40 Ginstvägen 19236 42 HöllvikenFler på samma adress

Cecilia Larsdotter Odén19730224-XXXX (46 år)
Ginstvägen 19236 42 HöllvikenFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats