Bo Göran Christian Lindholm19470811-XXXX (72 år)
Grenstigen 6181 31 LidingöFler på samma adress

Ewa Lilly Yvonne Glennow19560322-XXXX (63 år)
Grenstigen 6181 31 LidingöFler på samma adress

Agnes LiYing Alice Lindholm Glennow20020504-XXXX (17 år)
Grenstigen 6181 31 LidingöFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats