Kaj Bertil Mikael Karlsson19670722-XXXX (52 år)
070-235 09 95 Gullaboås 136385 92 GullaboFler på samma adress

Eva Britt-Marie Karlsson19690421-XXXX (50 år)
070-978 77 35 Gullaboås 136385 92 GullaboFler på samma adress

Rasmus Filip Karlsson20010122-XXXX (19 år)
Gullaboås 136385 92 GullaboFler på samma adress

Johanna Astrid Linnea Karlsson20030316-XXXX (16 år)
Gullaboås 136385 92 GullaboFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats