Hans Jörgen Persson19630206-XXXX (57 år)
073-048 33 57 Häggnäs 100905 72 HörneforsFler på samma adress

Annika Birgitta Persson19650826-XXXX (54 år)
070-668 35 09 Häggnäs 100905 72 HörneforsFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats