Hans Jörgen Persson19630206-XXXX (56 år)
0930-201 48 Häggnäs 100905 72 HörneforsFler på samma adress

Annika Birgitta Persson19650826-XXXX (54 år)
070-668 35 09 Häggnäs 100905 72 HörneforsFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats