Kön
Ålder

15 år110 år

Plats
 
Eva Marie Helene Sköld19630424-XXXX (58 år)

Sven Patrik Sjöstrand19680729-XXXX (53 år)
070-692 96 48 Hanehögsvägen 26238 35 OxieFler på samma adress

Kajsa Viktoria Sterner19990204-XXXX (22 år)
Hanehögsvägen 26238 35 OxieFler på samma adress