Rolf Gunnar Nordvall19630827-XXXX (55 år)
076-021 80 69 Kedjevägen 23126 41 HägerstenFler på samma adress

Ingrid Maria Gelderman19780618-XXXX (41 år)
073-440 52 12 Kedjevägen 23126 41 HägerstenFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats