Per-Åke Lindgren19420519-XXXX (77 år)
Kitorp 1611 93 NyköpingFler på samma adress

Anna Birgitta Axby Lindgren19430108-XXXX (76 år)
076-787 09 22 Kitorp 1611 93 NyköpingFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats