Birgit Maria Törngren19650221-XXXX (54 år)
070-204 72 82 Klockerstavägen 12683 93 RådaFler på samma adress

Maria Jennifer Myllymäki19900712-XXXX (29 år)
073-844 58 46 Klockerstavägen 12683 93 RådaFler på samma adress

Hans Rickard Törngren19910613-XXXX (28 år)
070-443 59 39 Klockerstavägen 12683 93 RådaFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats