Ove Lennart Olsson19511204-XXXX (67 år)
Krattorp 8461 99 UpphäradFler på samma adress

Britt Ulla Anita Olsson19530420-XXXX (66 år)
0520-44 14 86 Krattorp 8461 99 UpphäradFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats