Robin Per Allan Danielsson Olsson19910617-XXXX (28 år)
073-086 07 50 Manhem 1682 92 FilipstadFler på samma adress

Sara Sofia Christina Eklund19920622-XXXX (27 år)
070-699 63 68 Manhem 1682 92 FilipstadFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats