Bo Ingvar Norin19420322-XXXX (77 år)
  1. 013-29 86 16
  2. 073-054 66 24
Norrgatan 11 K586 62 LinköpingFler på samma adress

Gudrun Anna Brita Norin19430511-XXXX (76 år)
070-245 84 37 Norrgatan 11 K586 62 LinköpingFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats