Anna Kristina Gustavsson19660519-XXXX (53 år)
070-320 29 68 Ringstavägen 16 L824 70 DelsboFler på samma adress

Johan Christian Paulsen20030218-XXXX (17 år)
Ringstavägen 16 L824 70 DelsboFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats