Görel Mari Stenfelt19610719-XXXX (58 år)
070-752 49 88 Sörbyallén 23702 17 ÖrebroFler på samma adress

Jarl Bengt Ola Parkedal19630517-XXXX (56 år)

Oscar Wide Lucas Parkedal Stenfelt20000217-XXXX (20 år)
Sörbyallén 23702 17 ÖrebroFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats