Stig Jonny Per-Erik Larsson19580625-XXXX (61 år)
0490-355 09 Sankta Gertruds väg 40593 34 VästervikFler på samma adress

Helene Elisabet Larsson19610107-XXXX (59 år)
Sankta Gertruds väg 40593 34 VästervikFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats