Stellan Gunnar Holmberg19351022-XXXX (84 år)

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats