Per Erik Magnus Larsson19650114-XXXX (55 år)
Snickarvägen 21818 32 ValboFler på samma adress

Camilla Maria Larsson19670722-XXXX (52 år)
073-335 93 39 Snickarvägen 21818 32 ValboFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats