Hans Göte Viktor Pålsson19530322-XXXX (66 år)
0413-257 79 Stanstorp Dahlstigen 13243 91 HöörFler på samma adress

Birgitta Desirée Pålsson19550616-XXXX (64 år)
070-675 36 23 Stanstorp Dahlstigen 13243 91 HöörFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats