Per Anders Hjalmar Evander19451209-XXXX (73 år)
Svarta vägen 4271 60 YstadFler på samma adress

Eva Margareta Evander19460620-XXXX (73 år)

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats