Mats Johnny Vilhelm Klasson19571119-XXXX (62 år)
073-078 95 42 Törnemåla 302385 92 GullaboFler på samma adress

Marie Ylva Helén Arvidsson19630722-XXXX (56 år)
070-353 11 54 Törnemåla 302385 92 GullaboFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats