Mats Johnny Vilhelm Klasson19571119-XXXX (61 år)
073-078 95 42 Törnemåla 302385 92 GullaboFler på samma adress

Marie Ylva Helén Arvidsson19630722-XXXX (56 år)
0486-303 69 Törnemåla 302385 92 GullaboFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats