Piere Mathias Ärlig19840904-XXXX (35 år)
073-181 89 29 Tolftaliden 44815 41 TierpFler på samma adress

Ida Lina Maria Lundin19880227-XXXX (32 år)
Tolftaliden 44815 41 TierpFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats