Jan Åke Klovsjö19471229-XXXX (71 år)
  1. 0498-27 00 97
  2. 070-718 43 58
Väskinde Starrvägen 29622 75 VisbyFler på samma adress

Marja Anneli Elisabeth Klovsjö19500322-XXXX (69 år)
Väskinde Starrvägen 29622 75 VisbyFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats