Anna Maria Gustafsson19640918-XXXX (55 år)
Villagatan 6596 33 SkänningeFler på samma adress

Peter Thomas Andersson19770425-XXXX (42 år)
070-752 00 73 Villagatan 6596 33 SkänningeFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats