Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Stockholm

Telefonaktiebolaget LM Ericsson i Stockholm är ett aktiebolag som består av 385 anställda och omsätter 2 111 000 TKR. Namn: Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560160680.

Organisationsnummer

556016-0680

Adress

164 83 StockholmFler på samma adress

Omsättning

2111000 TKR

Resultat

4193999,8 TKR

Anställda

385 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1918
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2 111 0001 616 0002 698 000
Total omsättning (TKR)2 111 0001 616 000-1
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)1 047 000256 00070 000
Administrationskostnader (TKR)639 0001 038 0001 115 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 686 0001 294 0001 185 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)425 000322 0001 513 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)6 901 000-1 655 000 00014 192 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)1 569 0001 356 0001 101 000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)26 000077 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)128 000063 000
Externa räntekostnader (TKR)455 00001 017 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)2 573 0001 998 000251 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)5 340 000-1 655 642 00014 039 000
Resultat efter finansnetto (TKR)5 765 000-1 975 000 00015 552 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)5 765 000-1 975 000 00015 552 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 535 000 000-120 000 000-1 100 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-1 529 235 000-2 095 000 000-1 084 448 000
Skatt (TKR)36 00053 000206 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1-114 246 000
Kreditupplysning för Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU