Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4312 AB, Vaxholm

Termino C 4312 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 19 TKR. Namn: Termino C 4312 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560312232.

Organisationsnummer

556031-2232

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

19 TKR

Resultat

12 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1932
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI32
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)03 0951 550
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1900
Total omsättning (TKR)193 0951 550
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)0498114
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)0498114
Rörelseresultat, EBIT (TKR)191 8321 053
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)330
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-3-30
Resultat efter finansnetto (TKR)161 8291 053
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)161 8291 053
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)161 8291 053
Skatt (TKR)4403232
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)121 426822
Kreditupplysning för Termino C 4312 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU