Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Tappsund Exploatering AB, Stockholm

Tappsund Exploatering i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Namn: Tappsund Exploatering AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560402025.

Organisationsnummer

556040-2025

Adress

112 74 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1941
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)247340333
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)247340333
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-247-340-333
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)332317316
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-332-317-315
Resultat efter finansnetto (TKR)-579 000-656 000-649 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-579 000-656 000-649 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0244331
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-579 000-655 756-648 669
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-579 000-413 000-318 000
Kreditupplysning för Tappsund Exploatering AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU