Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4651 AB, Vaxholm - 031134095

Termino C 4651 i Vaxholm är ett aktiebolag som består av 3 anställda och omsätter 5 159 TKR. Telefon: 031134095, 0317017653, 040126767. Namn: Termino C 4651 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560592064.

Organisationsnummer

556059-2064

Telefon

  1. 031134095
  2. 0317017653
  3. 040126767
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

5159 TKR

Anställda

3 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1954
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 13725 35318 623
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)222480
Total omsättning (TKR)5 15925 37718 703
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)61910
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 8534 5934 788
Personalkostnader (TKR)2 3444 2333 801
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)4 2588 9178 589
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 6381 635-314
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)020
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-120
Resultat efter finansnetto (TKR)-1 639 0001 636-314 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-1 639 0001 636-314 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)64-1 410 000860
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)60-600
Resultat före skatt (TKR)-1 638 876-1 408 424-313 140
Skatt (TKR)0422
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1 515 000124544
Kreditupplysning för Termino C 4651 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU