Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4663 AB, Vaxholm - 096130200

Termino C 4663 i Vaxholm är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 0 TKR. Telefon: 096130200. Namn: Termino C 4663 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560604679.

Organisationsnummer

556060-4679

Telefon

  1. 096130200
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1954
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-302017-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)133428
Personalkostnader (TKR)2421130
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3755158
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-37-57-176
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)010
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-10
Resultat efter finansnetto (TKR)-37 000-58 000-177 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-37 000-58 000-177 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)09176
Resultat före skatt (TKR)-37 000-57 991-176 824
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-37 000-49 000-1 000
Kreditupplysning för Termino C 4663 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU