Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4658 AB, Vaxholm

Termino C 4658 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 41 TKR. Namn: Termino C 4658 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560651290.

Organisationsnummer

556065-1290

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

41 TKR

Resultat

38 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1957
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4100
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)4100
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)0013
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)391
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3914
Rörelseresultat, EBIT (TKR)38-9-14
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-100
Resultat efter finansnetto (TKR)38-9 000-14 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)38-9 000-14 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)38-9 000-14 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)38-9 000-14 000
Kreditupplysning för Termino C 4658 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU