H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Organisationsnummer

556070-1715

Adress

106 38 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1959
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2015-11-302014-11-302013-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)126 405 000108 653 00072 056 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)126 405 000108 653 00072 056 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)6 085 0004 400 0003 526 000
Administrationskostnader (TKR)6 326 000149 000436 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)60 00017 00015 000
Summa rörelsekostnader (TKR)118 501 00096 407 00064 386 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)7 964 00012 263 0007 685 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)242 000287 000302 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)7 00024 00017 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)235 000263 000285 000
Resultat efter finansnetto (TKR)8 199 00012 526 0007 970 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)8 199 00012 526 0007 970 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-35 0002 335 0000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-2 032 000-3 627 00040 000
Resultat före skatt (TKR)10 266 00013 818 0007 930 000
Skatt (TKR)1 277 0002 483 0002 148 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)4 855 0008 751 0005 862 000
Kreditupplysning för H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.