H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Organisationsnummer

556070-1715

Telefon

  1. 087965500

Adress

106 38 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1959
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2016-11-302015-11-302014-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)109 313 000126 405 000108 653 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)109 313 000126 405 000108 653 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)7 606 0006 085 0004 400 000
Administrationskostnader (TKR)7 140 0006 326 000149 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)109 00060 00017 000
Summa rörelsekostnader (TKR)105 904 000118 501 00096 407 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)3 518 0007 964 00012 263 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)222 000242 000287 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)6 0007 00024 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)216 000235 000263 000
Resultat efter finansnetto (TKR)3 734 0008 199 00012 526 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 734 0008 199 00012 526 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-33 000-35 0002 335 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-52 000-2 032 000-3 627 000
Resultat före skatt (TKR)3 649 0006 132 00011 234 000
Skatt (TKR)829 0001 277 0002 483 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)2 820 0004 855 0008 751 000
Kreditupplysning för H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.