Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Praktikertjänst Aktiebolag

Praktikertjänst är ett aktiebolag i Stockholm som består av 6773 anställda och omsätter 8 346 000 TKR. Telefon: 011121115. Organisationsnummer: 556077-2419

Organisationsnummer

556077-2419

Telefon

  1. 011121115
  2. 011133434
  3. 012213036

Adress

103 55 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1961
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 127 2008 025 6007 942 600
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)218 800194 200218 400
Total omsättning (TKR)8 346 0008 219 8008 161 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)9 3006 7005 200
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 246 4001 203 9001 271 200
Personalkostnader (TKR)4 823 5004 642 0004 391 900
Avskrivningar (TKR)271 300279 000324 000
Summa rörelsekostnader (TKR)6 350 5006 131 6005 992 300
Rörelseresultat, EBIT (TKR)420 100585 000-1
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)6 400-37 000 00068 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)1 6001 7003 600
Externa ränteintäkter (TKR)1 0009004 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3 80012 30020 100
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)69 00066 60060 100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-56 200-37 051 70035 600
Resultat efter finansnetto (TKR)363 900496 300-1
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)363 900496 300-1
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)24 20030 900-77 700 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)194 00029 30014 800
Resultat före skatt (TKR)582 100556 500-76 948 100
Skatt (TKR)129 700121 600145 300
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)452 400434 900528 900
Kreditupplysning för Praktikertjänst Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU