Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Kavelvägen Invest AB

Kavelvägen Invest är ett aktiebolag i Örnsköldsvik som består av 1 anställd och omsätter 18 674 TKR. Adress: Box 824. Organisationsnummer: 556190-9259

Organisationsnummer

556190-9259

Adress

Box 824891 18 ÖrnsköldsvikFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1975
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)18 67431 71135 298
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)18 67431 71135 298
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)52072
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)19 06126 18234 153
Övriga externa kostnader (TKR)1 3241 0981 216
Personalkostnader (TKR)1 1101 3811 508
Avskrivningar (TKR)165145122
Summa rörelsekostnader (TKR)21 71228 80637 071
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-3 0392 905-1 772
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)79400
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)11222454
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)9 7345 3411 102
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)00902
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)10 6405 363654
Resultat efter finansnetto (TKR)7 6018 269-1 120 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7 6018 269-1 120 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)7 6018 269-1 120 000
Skatt (TKR)04380
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)7 6017 831-1 120 000
Kreditupplysning för Kavelvägen Invest AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU