Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Mfin Finans AB, Uppsala

Mfin Finans i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 433 TKR. Namn: Mfin Finans AB. Ort: Uppsala. Org.nr: 5562653708.

Organisationsnummer

556265-3708

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress

Omsättning

433 TKR

Resultat

298 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1985
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusFU40
2019-04-302018-04-302017-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)163 2066 289
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)4179821 199
Total omsättning (TKR)4334 1887 488
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)02560
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1247291 736
Personalkostnader (TKR)111 7793 868
Avskrivningar (TKR)00102
Summa rörelsekostnader (TKR)1352 7645 706
Rörelseresultat, EBIT (TKR)298-204-369
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)021
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)021
Resultat efter finansnetto (TKR)298-203 000-369 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)298-203 000-369 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-390 000-500 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)00518
Resultat före skatt (TKR)298-593 000-868 482
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)298-593 000-350 000
Kreditupplysning för Mfin Finans AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU