Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Träspettet AB, Uppsala - 018592160

Träspettet i Uppsala är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 62 TKR. Telefon: 018592160, 018592161. Namn: Träspettet AB. Ort: Uppsala. Org.nr: 5562759307.

Organisationsnummer

556275-9307

Telefon

  1. 018592160
  2. 018592161
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress

Omsättning

62 TKR

Resultat

24 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusLI32
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)6270137
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)6270137
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)8983104
Personalkostnader (TKR)16416326
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)253246130
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-191-1768
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)2243430
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2243430
Resultat efter finansnetto (TKR)331678
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)331678
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0052
Resultat före skatt (TKR)3316760
Skatt (TKR)9377
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)2413153
Kreditupplysning för Träspettet AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU