Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Scandic Hotels Aktiebolag, Stockholm - 0317619272

Scandic Hotels i Stockholm är ett aktiebolag som består av 5027 anställda och omsätter 5 777 386 TKR. Telefon: 0317619272, 0317619273, 0317619275. Namn: Scandic Hotels Aktiebolag. Ort: Stockholm. Org.nr: 5562991009.

Organisationsnummer

556299-1009

Telefon

  1. 0317619272
  2. 0317619273
  3. 0317619275

Adress

Box 6197102 33 StockholmFler på samma adress

Omsättning

5777386 TKR

Resultat

218645 TKR

Anställda

5027 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1987
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusFU49
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 745 2375 449 4115 289 367
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)32 14915 9990
Total omsättning (TKR)5 777 3865 465 4105 289 367
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)001 902 844
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)002 783 335
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)455 686434 4270
Övriga externa kostnader (TKR)2 303 4442 240 1240
Personalkostnader (TKR)2 183 9182 096 5170
Avskrivningar (TKR)248 153210 4810
Summa rörelsekostnader (TKR)5 191 2014 981 5494 686 179
Rörelseresultat, EBIT (TKR)586 185483 861-1
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0-80 706 0000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)3 480209 521562 600
Externa ränteintäkter (TKR)364461 010927 834
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)470 83200
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)57 56442 39815 498
Externa räntekostnader (TKR)10 705334 521490 590
Övriga finansiella kostnader (TKR)400 71900
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)5 688-80 412 390984 346
Resultat efter finansnetto (TKR)591 872696 7681 587 533
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)591 872696 7681 587 533
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-222 279 000-779 987 000-1 588 909 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-90 94700
Resultat före skatt (TKR)-221 778 100-779 290 200-1 587 321 000
Skatt (TKR)60 00100
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)218 645-83 219 000-1 376 000
Kreditupplysning för Scandic Hotels Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU