Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Mabrabo Aktiebolag, Stockholm

Mabrabo i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 7 948 TKR. Namn: Mabrabo Aktiebolag. Ort: Stockholm. Org.nr: 5563390227.

Organisationsnummer

556339-0227

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Omsättning

7948 TKR

Resultat

808 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)7 9486 0157 230
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)7 9486 0157 230
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)5 6005 9615 318
Personalkostnader (TKR)01 5780
Avskrivningar (TKR)1 64701 471
Summa rörelsekostnader (TKR)7 2477 5396 789
Rörelseresultat, EBIT (TKR)701-1 524441
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)113
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)744579719
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-744-578-716
Resultat efter finansnetto (TKR)-42 000-2 102 000-275 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-42 000-2 102 000-275 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)1 0192 6751 029
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-40 981-2 099 325-273 971
Skatt (TKR)169126166
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)808447588
Kreditupplysning för Mabrabo Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU