Manpower Aktiebolag

Manpower är ett aktiebolag i Bromma som består av 4824 anställda och omsätter 2 518 283 TKR. Telefon: 011102642. Adress: Box 20092. Organisationsnummer: 556348-1588

Organisationsnummer

556348-1588

Telefon

  1. 011102642
  2. 013126810
  3. 013128120

Adress

Box 20092161 02 BrommaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 439 5532 592 4662 407 022
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)78 73030 63934 717
Total omsättning (TKR)2 518 2832 623 1052 441 739
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)255660
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)266 752231 355234 126
Personalkostnader (TKR)2 262 8512 385 8492 191 826
Avskrivningar (TKR)1 9632 1252 180
Summa rörelsekostnader (TKR)2 531 8212 619 3952 428 132
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-13 5383 71013 607
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)1659581 077
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)137688
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)288901 069
Resultat efter finansnetto (TKR)-13 510 0004 60014 676
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-13 510 0004 60014 676
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)15 08211 161-3 217 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-13 494 92015 761-3 202 324
Skatt (TKR)6963 6562 539
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)87612 1058 920
Kreditupplysning för Manpower Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.