Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

MTG Broadcasting AB, Stockholm

MTG Broadcasting i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 27 906 TKR. Namn: MTG Broadcasting AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5563532687.

Organisationsnummer

556353-2687

Adress

Box 2094103 13 StockholmFler på samma adress

Omsättning

27906 TKR

Resultat

4821308 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)4 649 9184 340 4133 245 249
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)555 4382 540 9223 796 722
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)5 205 3566 881 3357 041 971
Summa anläggningstillgångar (TKR)5 205 3566 881 3357 041 971
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)12 235 8609 073 9707 929 598
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)2034 2473 441
Summa kortfristiga fordringar (TKR)12 236 0609 078 2177 933 039
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)12 236 0609 078 2177 933 039
Summa tillgångar (TKR)17 441 41015 959 55014 975 010
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)11 605 88014 150 99014 084 880
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)4 821 308-166 110
Summa fritt eget kapital (TKR)16 427 19014 905 88014 150 990
Summa eget kapital (TKR)16 427 31014 906 00014 151 110
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)011 57011 570
Summa långfristiga skulder (TKR)011 57011 570
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)2705 3221 258
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)1 003 9411 033 632807 349
Övriga kortfristiga skulder (TKR)9 8953 0283 725
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 014 1061 041 982-1
Summa eget kapital och skulder (TKR)17 441 41015 959 55014 975 010
Kreditupplysning för MTG Broadcasting AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU