Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Vasakronan Malmöfastigheter Aktiebolag, Stockholm - 040307356

Vasakronan Malmöfastigheter i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 222 495 TKR. Telefon: 040307356, 0734473417. Namn: Vasakronan Malmöfastigheter Aktiebolag. Ort: Stockholm. Org.nr: 5563767267.

Organisationsnummer

556376-7267

Telefon

  1. 040307356
  2. 0734473417
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Omsättning

222495 TKR

Resultat

16387 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)222 495223 454224 843
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)222 495223 454224 843
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)110 815111 176111 019
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)90 48389 46181 381
Summa rörelsekostnader (TKR)201 298200 637192 400
Rörelseresultat, EBIT (TKR)21 19822 81732 443
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)7 8204 8873 440
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)7358104
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)4 2062 273350
Externa räntekostnader (TKR)5919
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 6822 6633 175
Resultat efter finansnetto (TKR)24 88025 48035 618
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)24 88025 48035 618
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-7 779 000-21 462 000-33 332 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)011 8768 118
Resultat före skatt (TKR)-7 754 120-21 424 640-33 288 260
Skatt (TKR)7143 6422 289
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)16 38712 2528 115
Kreditupplysning för Vasakronan Malmöfastigheter Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU