Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skepplanda Tungtransport Aktiebolag

Skepplanda Tungtransport är ett aktiebolag i Stenungsund som består av 1 anställd och omsätter 2 024 TKR. Telefon: 0303337206. Adress: Stenunge väg 25. Organisationsnummer: 556426-9263

Organisationsnummer

556426-9263

Telefon

  1. 0303337206

Adress

Stenunge väg 25444 31 StenungsundFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1991
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-08-312018-08-312017-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 0102 6152 989
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)141549
Total omsättning (TKR)2 0242 6303 038
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)4300
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)004
Övriga externa kostnader (TKR)315363341
Personalkostnader (TKR)482974954
Avskrivningar (TKR)19212212
Summa rörelsekostnader (TKR)8591 5491 511
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-39-303-102
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)182515
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-18-25-15
Resultat efter finansnetto (TKR)-57 000-328 000-117 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-57 000-328 000-117 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0261122
Resultat före skatt (TKR)-57 000-327 739-116 878
Skatt (TKR)004
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-57 000-67 0000
Kreditupplysning för Skepplanda Tungtransport Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU