Skepplanda Tungtransport Aktiebolag

Skepplanda Tungtransport är ett aktiebolag i Stenungsund som består av 1 anställd och omsätter 2 024 TKR. Telefon: 0303337206. Adress: Stenunge väg 25. Organisationsnummer: 556426-9263

Organisationsnummer

556426-9263

Telefon

  1. 0303337206

Adress

STENUNGE VÄG 25444 31 STENUNGSUNDFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1991
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-08-312018-08-312017-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 0102 6152 989
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)141549
Total omsättning (TKR)2 0242 6303 038
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)4300
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)1 2031 3841 630
Handelsvaror (TKR)004
Övriga externa kostnader (TKR)315363341
Personalkostnader (TKR)482974954
Avskrivningar (TKR)19212212
Summa rörelsekostnader (TKR)2 0622 9333 141
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-39-303-102
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)182515
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-18-25-15
Resultat efter finansnetto (TKR)-57-328-117
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-57-328-117
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0261122
Resultat före skatt (TKR)-57-675
Skatt (TKR)004
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-57-670
Kreditupplysning för Skepplanda Tungtransport Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.