Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Advokatfirman Lindgren & von Hofsten Aktiebolag

Advokatfirman Lindgren & von Hofsten är ett aktiebolag i Mariestad som består av 3 anställda och omsätter 2 309 TKR. Telefon: 0500416520. Adress: Box 3. Organisationsnummer: 556428-7406

Organisationsnummer

556428-7406

Telefon

  1. 0500416520
  2. 0500416535
  3. 0500487731

Adress

Box 3542 21 MariestadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1991
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 3032 1963 980
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)600
Total omsättning (TKR)2 3092 1963 980
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)7166611 005
Personalkostnader (TKR)1 5701 5092 921
Avskrivningar (TKR)181827
Summa rörelsekostnader (TKR)2 3042 1883 953
Rörelseresultat, EBIT (TKR)6826
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)100
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)559
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-4-5-9
Resultat efter finansnetto (TKR)2318
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2318
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)2318
Skatt (TKR)2312
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)016
Kreditupplysning för Advokatfirman Lindgren & von Hofsten Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU