Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Atea Sverige AB, Kista - 011194600

Atea Sverige i Kista är ett aktiebolag som består av 2416 anställda och omsätter 14 946 730 TKR. Telefon: 011194600, 011194609, 013245624. Namn: Atea Sverige AB. Ort: Kista. Org.nr: 5564480282.

Organisationsnummer

556448-0282

Telefon

  1. 011194600
  2. 011194609
  3. 013245624
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 18164 93 KistaFler på samma adress

Omsättning

14946730 TKR

Resultat

120725 TKR

Anställda

2416 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1992
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)0311 477
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)01 10310 603
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)4 5756 0737 700
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)4 5757 20719 780
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)3 8554 0865 239
Maskiner (TKR)025 4630
Inventarier (TKR)73 25739 26065 364
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)4 56700
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)81 67968 80970 603
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)789 015789 0151 126 391
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)3 1869 3795 059
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)792 201798 3941 131 450
Summa anläggningstillgångar (TKR)878 455874 4091 221 833
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)190 960102 01993 358
Summa varulager (TKR)190 960102 01993 358
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)2 792 4412 433 8332 029 228
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 242 1211 128 757859 217
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)421 993493 863295 876
Summa kortfristiga fordringar (TKR)4 456 5554 056 4533 184 321
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)800277395
Summa omsättningstillgångar (TKR)4 648 3154 158 7493 278 074
Summa tillgångar (TKR)5 526 7705 033 1584 499 907
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)37 57237 57237 572
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)15 99015 99015 990
Summa bundet eget kapital (TKR)53 56253 56253 562
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1 148 3021 097 5271 105 204
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)120 72550 776-7 677 000
Summa fritt eget kapital (TKR)1 269 0271 148 303-6 571 796
Summa eget kapital (TKR)1 322 5891 201 8651 151 089
Summa obeskattade reserver (TKR)69 88576 46562 403
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)6 85614 47818 844
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)07 22811 970
Summa långfristiga skulder (TKR)07 22811 970
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)0091 355
Leverantörsskulder (TKR)2 214 5832 091 5321 427 224
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)737 959419 300817 702
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 174 8981 222 290919 320
Summa kortfristiga skulder (TKR)4 127 4403 733 1223 255 601
Summa eget kapital och skulder (TKR)5 526 7705 033 1584 499 907
Kreditupplysning för Atea Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU