Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Selectum Konsult Aktiebolag

Selectum Konsult är ett aktiebolag i Växjö som består av 1 anställd och omsätter 577 TKR. Adress: Wennerbergsgatan 1 a. Organisationsnummer: 556505-9580

Organisationsnummer

556505-9580

Adress

Wennerbergsgatan 1 A352 34 VäxjöFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1995
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)577609530
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)577609530
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)113226280
Personalkostnader (TKR)396298198
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)509524478
Rörelseresultat, EBIT (TKR)688553
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)5711
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-5-7-11
Resultat efter finansnetto (TKR)637843
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)637843
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0613
Resultat före skatt (TKR)638456
Skatt (TKR)141913
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)496543
Kreditupplysning för Selectum Konsult Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU