Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Jahn Johanssons Miljötjänst AB

Jahn Johanssons Miljötjänst är ett aktiebolag i Bankeryd som består av 4 anställda och omsätter 11 053 TKR. Adress: Fabriksvägen 2. Organisationsnummer: 556517-5683

Organisationsnummer

556517-5683

Adress

Fabriksvägen 2564 35 BankerydFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1995
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)10 9846 5684 929
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)6900
Total omsättning (TKR)11 0536 5684 929
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)7 4213 9772 500
Personalkostnader (TKR)1 7651 6191 371
Avskrivningar (TKR)569440318
Summa rörelsekostnader (TKR)9 7556 0364 189
Rörelseresultat, EBIT (TKR)995263563
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)002
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)213052
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-21-30-50
Resultat efter finansnetto (TKR)974233513
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)974233513
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00-108 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-243-46-139
Resultat före skatt (TKR)731187-107 626
Skatt (TKR)2456177
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)485127188
Kreditupplysning för Jahn Johanssons Miljötjänst AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU