Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Media Menu International AB

Media Menu International är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 847 TKR. Adress: Box 24118. Organisationsnummer: 556551-9716

Organisationsnummer

556551-9716

Adress

Box 24118104 51 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1998
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusKK20
2014-12-312013-12-312012-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)847621499
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)847621499
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)34111541
Övriga externa kostnader (TKR)251223165
Personalkostnader (TKR)138199156
Avskrivningar (TKR)11311366
Summa rörelsekostnader (TKR)843650428
Rörelseresultat, EBIT (TKR)5-2971
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)100
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)0181
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1-18-1
Resultat efter finansnetto (TKR)6-47 00070
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)6-47 00070
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)6-47 00070
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)6-47 00070
Kreditupplysning för Media Menu International AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU