AcadeMedia Support AB

AcadeMedia Support är ett aktiebolag i Stockholm som består av 8457 anställda och omsätter 8 217 125 TKR. Telefon: 0771104070. Adress: Box 213. Organisationsnummer: 556568-8479

Organisationsnummer

556568-8479

Telefon

  1. 0771104070
  2. 0771794400
  3. 087944200

Adress

Box 213101 24 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1999
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 210 4378 368 4317 815 795
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)6 68818 65410 525
Total omsättning (TKR)8 217 1258 387 0857 826 320
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)3 6062 9785 045
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)833 96300
Övriga externa kostnader (TKR)1 875 6063 017 4102 927 222
Personalkostnader (TKR)4 981 3514 722 1924 307 905
Avskrivningar (TKR)122 061138 606146 865
Summa rörelsekostnader (TKR)7 816 5877 881 1867 387 037
Rörelseresultat, EBIT (TKR)400 538505 899439 283
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-31 00000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)37201216
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)13200476
Externa räntekostnader (TKR)1 6331 9282 861
Övriga finansiella kostnader (TKR)110526
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-32 620-1 927-3 647
Resultat efter finansnetto (TKR)398 887503 972435 636
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)398 887503 972435 636
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-78 572 000-222 726 000-164 575 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-88 626-77 343-70 729
Resultat före skatt (TKR)-78 261 740-222 299 400-164 210 100
Skatt (TKR)54 70256 52358 932
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)176 987147 380141 400
Kreditupplysning för AcadeMedia Support AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.