Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

ICA AB

ICA är ett aktiebolag i Solna som omsätter 0 TKR. Telefon: 033140934. Adress: Box 4075. Organisationsnummer: 556582-1559

Organisationsnummer

556582-1559

Telefon

  1. 033140934
  2. 0706162370
  3. 0737461177

Adress

Box 4075169 04 SolnaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1999
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)1 5231 6703 782
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 5231 6703 782
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 523-1 670-3 782
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1 207 634230 000-836 108 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)8348405
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)007 844
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)2 2333 021188 458
Externa räntekostnader (TKR)195159669
Övriga finansiella kostnader (TKR)133032
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 205 156226 868-836 289 000
Resultat efter finansnetto (TKR)1 203 633225 198-1 020 800 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 203 633225 198-1 020 800 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)3 281 7953 491 1623 377 449
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-198 226-477 707-255 944
Resultat före skatt (TKR)4 287 2023 238 653-1 017 678 000
Skatt (TKR)682 949-1643 339
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 604 2532 573 9771 457 366
Kreditupplysning för ICA AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU