Södersjukhuset Aktiebolag

Södersjukhuset är ett aktiebolag i Stockholm som består av 4873 anställda och omsätter 5 143 067 TKR. Telefon: 0812312304. Organisationsnummer: 556595-7403

Organisationsnummer

556595-7403

Telefon

  1. 0812312304
  2. 0812312324
  3. 0812312344

Adress

118 83 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2000
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 129 4274 857 4934 570 185
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)13 64013 5331 365
Total omsättning (TKR)5 143 0674 871 0264 571 550
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)268983269
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)657 397637 895561 554
Övriga externa kostnader (TKR)1 062 606976 962892 854
Personalkostnader (TKR)3 254 3893 099 3102 898 183
Avskrivningar (TKR)108 424108 021109 090
Summa rörelsekostnader (TKR)5 083 0844 823 1714 461 950
Rörelseresultat, EBIT (TKR)59 98347 855109 600
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)22753461
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)58 57279 89148 577
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-58 345-79 838-48 116
Resultat efter finansnetto (TKR)1 638-31 983 00061 484
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 638-31 983 00061 484
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-2 850 00018 656-73 714 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-2 848 362-31 964 340-73 652 510
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1 212 000-13 327 000-12 230 000
Kreditupplysning för Södersjukhuset Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.