Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Patricia Industries II AB

Patricia Industries II är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Organisationsnummer: 556619-6811

Organisationsnummer

556619-6811

Adress

103 32 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2001
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)100
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)100
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-100
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)3 200 00001 695 907
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)5 1446 1742 965
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)39 92600
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)17 0490439
Övriga finansiella kostnader (TKR)01 92638 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 228 0214 2481 660 433
Resultat efter finansnetto (TKR)3 228 0204 2481 660 433
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 228 0204 2481 660 433
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)11 906-6 174-2 526
Resultat före skatt (TKR)3 239 926-1 9261 657 907
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 239 926-1 926 0001 657 907
Kreditupplysning för Patricia Industries II AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU